Van 17 t/m 26 april staat de RAI in Amsterdam weer vol auto’s. Dit jaarlijkse evenement laat ditmaal zien dat de crisistijd wordt verlaten. De deelnemers tonen nieuwe, maar ook meer luxe modellen. Een lust voor het oog is zeker de stand van Mazda. Deze Japanse autogigant vroeg ons hun logo’s op zuilen maken en te plaatsen.

Lees meer...

In de eerste maanden van 2015 wordt aan ongeveer 5 miljoen woningeigenaren een voorlopig energielabel uitgereikt. Deze doelgroep heeft nog geen geregistreerd label. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt dit voorlopige energielabel om duidelijk te maken of maatregelen tot besparing mogelijk zijn. Het energiezuiniger maken van woningen moet helpen de Europese EPBD richtlijn te halen.

Lees meer...

Het veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 is geëvalueerd. Aandacht voor veiligheid blijft noodzakelijk. De veiligheidscijfers (objectieve veiligheid) zijn gestabiliseerd, het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) licht verbeterd. De gemelde overlast door jongeren is in 2014 met 41 % afgenomen ten opzichte van 2009. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gestegen, maar sinds dit jaar is een daling te zien. Maatregelen blijven echter nodig. Op het gebied van burgerparticipatie zijn Burgernet en de pilot Buurtbemiddeling concrete resultaten.

Lees meer...

Van Leeuwensbouwbedrijf BV