Snelle hulp is gewenst bij
stormschade, brandschade of waterschade. 

calamiteit1

Ons aannemersbedrijf staat 24/7 voor u klaar. Snelle en gerichte hulp is nodig bij calamiteiten. Snelle hulp is gewenst bij stormschade, brandschade of waterschade. Ook bij inbraakschade is hulp nodig om de inbraakpreventie in uw woning of bedrijfspand snel weer op peil te brengen.

Onmiddellijk herstel van schade aan woning of bedrijf. Deze service verlenen wij 7 dagen per week 24 uur per dag, aan het bedrijfsleven en aan particuliere klanten.

Actieplan bij calamiteiten

calamiteit2

Indien nodig worden noodvoorzieningen getroffen om het ergste leed te verhelpen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Uw verzekering zal u vragen een kostenopgave op te sturen. Ook dit kan door ons geheel worden verzorgd.

In principe wordt de schade na akkoord van de verzekering verholpen. Maar indien nodig vindt herstel van de schade aan uw woning of bedrijf al eerder plaats. Daar heeft ons aannemersbedrijf de calamiteitenservice voor. Alles gebeurt altijd in nauw overleg met u als opdrachtgever.

Neem bij schade contact met Van Leeuwen’s Bouwbedrijf op. Wij gaan voor prettig en veilig wonen.

Van Leeuwensbouwbedrijf BV